Startpagina / Artikels

Artikels

Een oplossing die beweging vergemakkelijkt voor personen met speciale behoeften: de Wheeleo®

A walking solution for persons with specifics need: meet Wheeleo.

Om het hoofd te bieden aan locomotorische tekortkomingen die het moeilijk maken om zich te verplaatsen,is het gebruik van een mobiliteitshulpmiddel vaak noodzakelijk. Het bevordert gemakkelijker, comfortabeler, stabieler, functioneler en normaler bewegen. Deze hulpmiddelen hebben de capaciteit om deze tekortkomingen te verlichten en meer functionaliteit te bieden. Zij kunnen zowel in de herstelfase (revalidatie) nuttig zijn om het herstel te optimaliseren en te versnellen (korte termijn), als in de vervolgfase om een capaciteitsvermindering te compenseren (middellange en lange termijn).

Op alle leeftijden en sinds lange tijddragen deze mobiliteitshulpmiddelen bij tot het welzijn van de persoon met verminderde mobiliteit en helpen zij valincidenten te verminderen.

Tot voor kort hebben verschillende wandelstokken de voordelen van hun gebruik kunnen bewijzen. Of het nu eenvoudige, krukken, Engelse, houten, metalen, ... zijn, ze worden al eeuwenlang gebruikt! Deze stokken hebben het voordeel dat ze slechts met één hand moeten worden gehanteerd, maar ze vereisen een goede coördinatie. Omdat ze bij elke stap moeten worden opgetild, bieden ze slechts tijdelijke ondersteuning.

Dit verlies aan steun kan leiden tot instabiliteit, ongemak, tragere snelheid, vallen, pijn of tot loopafwijkingen om deze moeilijkheid op te vangen(3-staps lopen).

innovative walking aid for specific needs

Enkele decennia geleden verschenen looprekken (gadot, stand, rollator, ...) die, zoals wandelstokken, bij elke stap moeten worden opgetild. Na verloop van tijd werden deze frames uitgerust met wielen. Eerst 2 wielen en 2 doppen (vaak vervangen door de traditionele tennisballen), voordat ze volledig verrijdbaar werden (rollators/walkers). Deze laatste zorgen voor een constante ondersteuning tijdens de hele loopcyclus, waardoor de soepelheid (lopen in twee stappen), de loopsnelheid, het evenwicht, het uithoudingsvermogen, de loopkwaliteit en de veiligheid worden verbeterd. Het is duidelijk dat rollators de wereld van de technische hulpmiddelen hebben veroverd, ondanks de angst die 4 wielen oproepen. Ze zijn deel gaan uitmaken van onze gewoonten en er bestaat geen twijfel meer over hun nut (in 2017 werden in België meer dan 40.000 rollators terugbetaald). Helaas vereisen ze twee valide bovenste ledematen om ze te geleiden en door hun omvang zijn ze moeilijk te gebruiken in kleine ruimtes.

2018, evolutie op komst! Na enkele jaren zonder grote evolutie in de mobiliteitshulpmiddelen, werd een nieuw loophulpmiddel gelanceerd dat de kwaliteiten van de rollator en de wandelstok combineert: De Wheeleo. Hij combineert de constante ondersteuning van de rollator (100% van de loopcyclus) met het kleine formaat en de eenhandige bediening van de wandelstok.Hij werd ontwikkeld door Geoffroy Dellicour, fysiotherapeut aan het CHNWL, en werd aanvankelijk voorgesteld aan hemiplegische personen, maar werd al snel in tal van andere situaties gebruikt: senioren, neurologie, pediatrie, reumatologie, orthopedie, enz.

De Wheeleo is de eerste quadripod wandelstok met wielen. Hij biedt een wandelervaring die geen enkel ander hulpmiddel biedt.

Comparing different walking aids, the advantage of Wheeleo® over a walking cane

Rangschikking van de mobiliteitshulpmiddelen volgens twee criteria: constante/intermitterende ondersteuning en één-/tweehandige bediening. De Wheeleo is het enige mobiliteitshulpmiddel dat constante ondersteuning op de grond biedt (voordeel van de rollator) en met één hand kan worden bediend (voordeel van de wandelstok)

Voordeel van de Wheeleo ten opzichte van een conventionele stang:

  • Er isgeen coördinatie nodig: hij beweegt zich voorwaarts en positioneert zich op natuurlijke wijze waar de gebruiker hem nodig heeft. Tijdens het lopen en tijdens richtingsveranderingen kan de gebruiker er veilig op leunen en zich op zijn activiteit concentreren zonder door de manipulatie te worden gestoord.
  • Hij blijft rechtop staan wanneerhij op valt (om een voorwerp op te rapen en te hanteren), terwijl een conventionele wandelstok kan omvallen wanneer hij tegen een muur wordt geplaatst en een aanzienlijk valrisico kan opleveren wanneer hij wordt opgeraapt.
  • Het vermindert de belasting van het lopen: de constante ondersteuning vermindert de effecten van de belasting die het lichaam ondergaat tijdens het lopen. Het lopen is minder pijnlijk en comfortabeler.
  • Het biedt permanente ondersteuning (100% van de looptijd) en zorgt voor een duidelijke verbetering van het evenwicht.
  • Het maakt het lopen efficiënter: Met dezelfde energie legt de persoon een grotere afstand af. Dit betekent minder vermoeidheid bij het dagelijkse lopen.
  • Loopparameterskunnen aanzienlijk worden verbeterd: paslengte, frequentie, symmetrie, snelheid, belasting en strekken

Voordeel van de Wheeleo ten opzichte van een rollator:

  • Hij kan gemakkelijk gebruikt worden in een kleine ruimte zoals een huis of eenflat (tussen twee fauteuils, ...) terwijl de rollator vaak veel te omvangrijk is om binnenshuis te gebruiken.
  • Hij kan met één hand worden bediend, zelfs tijdens manoeuvres, terwijl de rollator het gebruik van twee handen vereist. Hij laat één hand vrij om een deur te openen, een voorwerp te dragen of te hanteren.


De Wheeleo is nu een integraal onderdeel van de mobiliteitshulpmiddelen. Hij wordt gebruikt naar gelang van de gebruiksomstandigheden, de mogelijkheden van de persoon en zijn behoeften (of de gestelde therapeutische doelen).
Geoffroy Dellicour

4 tips om het risico op vallen thuis te verlagen

4 ways to reduce the risk of falling at home


Bijna 500.000 mensen boven de 65 vallen elk jaar. De gevolgen voor deze senioren zijn zowel fysiek als psychologisch en zijn uiterst schadelijk. Hoe kan dit risico worden voorkomen? Met Pierre-Emmanuel Bercegeay, oprichter van Ouihelp, maakt Innorehab de balans op van de prioriteiten om dit belangrijke probleem aan te pakken.

450.000 mensen boven de 65 vallen elk jaar. 37% moet in het ziekenhuis worden opgenomen[1]. Uit studies blijkt ook dat deze ongevallen thuis in grote mate bijdragen tot de kwetsbaarheid van de betrokken personen: het risico om te vallen wordt na een eerste val met 20 vermenigvuldigd[2]. In deze omstandigheden is het voorkomen van dit soort ongevallen een essentieel aspect van het welzijn en het behoud van de autonomie van senioren.

Hier zijn enkele manieren om ze te vermijden.

Feit is dat het risico om te vallen toeneemt met de leeftijd. Omdat het ouder worden leidt tot een verlies van spiermassa en een geringere aanpassing aan externe waarnemingen, zijn ouderen de eersten die hierdoor worden getroffen. Deze valpartijen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan van de betrokkenen. In een rapport over dit onderwerp, dat in opdracht van de Franse nationale gezondheidsinstantie (HAS) is opgesteld, wordt gewezen op de gevolgen voor een bejaarde[3], waaronder vaak "een breuk van het bovenste uiteinde van het dijbeen, die indirect verantwoordelijk is voor een hoog sterftecijfer in de daaropvolgende maanden". Afgezien van dit risico hebben dergelijke ongevallen een sterk psychologisch effect: zij veroorzaken angst en verminderen het zelfvertrouwen.

Bewustzijn en anticipatie

Hoe te handelen in het licht van dit risico? Het is nooit gemakkelijk om je bewust te worden van je kwetsbaarheid. Maar anticipatie is een bepalende factor. Op 65-jarige leeftijd, evenals op 90-jarige leeftijd, is het van essentieel belang om, zowel voor zichzelf als voor zijn familie, aandacht te hebben voor de waarschuwingssignalen. Te beginnen met het eerste: moeilijkheden bij het uitvoeren van gebaren op een 100% autonome manier. "De uitdaging is om maatregelen vooraf te nemen in plaats van achteraf, wanneer de afhankelijkheid is ingetreden", zegt Pierre-Emmanuel Bercegeay, oprichter van OuiHelp, een bedrijf dat gespecialiseerd is in thuishulp voor afhankelijke bejaarden. Een van de sleutels is dat mantelzorgers beter moeten begrijpen en aanvaarden wat mogelijk en noodzakelijk is om hun dierbaren te ondersteunen. Het risico om te vallen wordt namelijk vergroot door zowel interne factoren (ziekte, verminderde fysieke capaciteiten, behandeling, enz.) als externe factoren, zoals uitglijden buiten of in de huiskamer.

Aanpassing van uw huis om de risico's te beperken

Valpartijen thuis houden vaak verband met een inadequaat ontwerp van de woning. Het aanpassen van een woning begint dus met het veranderen van een badkuip in een douche. Gladde voorwerpen verwijderen, een verlicht pad aanleggen om 's nachts de weg te vinden: deze maatregelen kunnen doorslaggevend zijn. Voor een optimale ondersteuning kan een beroep worden gedaan op de diensten van een ergotherapeut, een specialist die de inrichting van de woning heroverweegt om de voorwaarden te scheppen voor langdurige thuishulp.

Gebruik van een loophulpmiddel

Bewustwording is de sleutel om van steun te kunnen profiteren. Erkennen dat je hulp nodig hebt om je te verplaatsen is een eerste stap om je leven te redden. Gemaakt van hout, metaal, Engels... de wandelstok wordt al eeuwen gebruikt. Hoewel het slechts met één hand te hanteren is, heeft het het nadeel dat het bij elke stap moet worden opgetild en is het dus van nature een intermitterende oplossing. In de afgelopen decennia zijn andere hulpmiddelen verschenen, zoals looprekken (gadot, stand, rollator, enz.) of met wielen (rollators, looprekken). Deze oplossingen verbeteren in hoge mate het evenwicht, maar hebben het nadeel dat zij twee valide bovenste ledematen vereisen en een volume hebben dat hen verhindert in kleine ruimten te worden gebruikt. Deze vaststelling leidde in 2018 tot de lancering van een derde manier, die de kwaliteiten van de rollator en de wandelstok combineert: de Wheeleo. De eerste vierpoot wandelstok met wielen, een echte éénhandige rollator, het gebruik ervan beperkt het risico op vallen aanzienlijk, door het aanbieden van een nieuwe wandelervaring.

Oproep voor gepersonaliseerde hulp

Als preventieve maatregel kan, indien het risico aanzienlijk is, een optie voor kwetsbare mensen zijn om menselijke ondersteuning te krijgen. Een bedrijf voor thuishulp kan waardevolle steun bieden aan een persoon wiens fysieke mogelijkheden afnemen. Pierre-Emmanuel Bercegeay legt uit: "De thuiszorgassistent kan allerlei taken uitvoeren, à la carte: boodschappen doen, de persoon begeleiden naar medische afspraken in het bijzonder, 's morgens en 's avonds komen om te helpen bij het opstaan en naar bed gaan, of, samen met anderen, 24 uur per dag hulp bieden. Afhankelijk van de situatie van de betrokkene kan het een waardevolle steun zijn naast de vele andere vormen van bijstand die beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over de Wheeleo: zie hier.

Referenties:
[1] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-04/referentiel_concernant_levaluation_du_risque_de_chutes_chez_le_sujet_age_autonome_et_sa_prevention.pdf
[2] https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/02/pages-de-1025-1040.pdf
[3] HAS : Preventie van valongevallen bij ouderen - Aanbevelingen; november 2005


Wheeleo V2: nóg meer bewegingsvrijheid

Wheeleo V2: Increased range of mobility

Het werd een tijdje verwacht... de nieuwe Wheeleo V2 is beschikbaar!

De Wheeleo is een step verder!

Inderdaad, de Wheeleo is niet alleen een revalidatieoplossing maar ook een hulpmiddel voor alle mensen met loopmoeilijkheden. Onafhankelijk van de oorsprong van de moeilijkheden (ongeval, veroudering, pre/post-operatie,...), de Wheeleo helpt de gebruiker in zijn dagelijks leven.

De belangrijkste verbetering is ongetwijfeld de grootte van de wielen (100mm)!

Met de tijd en de opgebouwde ervaring, hebben we hebben gezien dat de Wheeleo in steeds meer gevarieerde contexten wordt gebruikt, die veel verder gaan dan de revalidatie na een beroerte.

Daarom wilden we het eengrotere rol- en oversteekcapaciteit geven. Zijn grotere wielen maken het nog gemakkelijker om op oneffen gronden te lopen. Dit vergroot het toepassingsbereik en geeft de gebruiker meer autonomie.

 

How bigger wheels of a walking aid improves walking

 

Er is veel werk verricht aan de kwaliteit van de onderdelen, maar ook aan de assemblage ervan. We zijn er erg trots op dat we kunnen rekenen op de aangepaste werkmaatschappij en bedrijf waar we al sinds de eerste dag mee samenwerken.

 

Wheeleo V2 is a new generation of walking devices

 

We gaan het daar niet bij laten. In de komende maanden plannen we accessoires die het comfort van de gebruikers verder zullen verbeteren. Aarzel niet om met ons te delen welke accessoires voor u zeer nuttig zouden zijn!

Maar eerst en vooral zijn we erg blij dat we u vandaag een "Made in Belgium" product kunnen aanbieden.

Profiteer van de Wheeleo V2 om u in beweging te brengen, het risico op vallen te verminderen en vooral om meer autonomie te krijgen! Er is zeker een reseller in de buurt!

Gebruik je de Wheeleo thuis? Deel je ervaring.

Nederlands
Nederlands
Nederlands