Startpagina / Artikels / 4 tips om het risico op vallen thuis te verlagen
4 ways to reduce the risk of falling at home

4 tips om het risico op vallen thuis te verlagen


Bijna 500.000 mensen boven de 65 vallen elk jaar. De gevolgen voor deze senioren zijn zowel fysiek als psychologisch en zijn uiterst schadelijk. Hoe kan dit risico worden voorkomen? Met Pierre-Emmanuel Bercegeay, oprichter van Ouihelp, maakt Innorehab de balans op van de prioriteiten om dit belangrijke probleem aan te pakken.

450.000 mensen boven de 65 vallen elk jaar. 37% moet in het ziekenhuis worden opgenomen[1]. Uit studies blijkt ook dat deze ongevallen thuis in grote mate bijdragen tot de kwetsbaarheid van de betrokken personen: het risico om te vallen wordt na een eerste val met 20 vermenigvuldigd[2]. In deze omstandigheden is het voorkomen van dit soort ongevallen een essentieel aspect van het welzijn en het behoud van de autonomie van senioren.

Hier zijn enkele manieren om ze te vermijden.

Feit is dat het risico om te vallen toeneemt met de leeftijd. Omdat het ouder worden leidt tot een verlies van spiermassa en een geringere aanpassing aan externe waarnemingen, zijn ouderen de eersten die hierdoor worden getroffen. Deze valpartijen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan van de betrokkenen. In een rapport over dit onderwerp, dat in opdracht van de Franse nationale gezondheidsinstantie (HAS) is opgesteld, wordt gewezen op de gevolgen voor een bejaarde[3], waaronder vaak "een breuk van het bovenste uiteinde van het dijbeen, die indirect verantwoordelijk is voor een hoog sterftecijfer in de daaropvolgende maanden". Afgezien van dit risico hebben dergelijke ongevallen een sterk psychologisch effect: zij veroorzaken angst en verminderen het zelfvertrouwen.

Bewustzijn en anticipatie

Hoe te handelen in het licht van dit risico? Het is nooit gemakkelijk om je bewust te worden van je kwetsbaarheid. Maar anticipatie is een bepalende factor. Op 65-jarige leeftijd, evenals op 90-jarige leeftijd, is het van essentieel belang om, zowel voor zichzelf als voor zijn familie, aandacht te hebben voor de waarschuwingssignalen. Te beginnen met het eerste: moeilijkheden bij het uitvoeren van gebaren op een 100% autonome manier. "De uitdaging is om maatregelen vooraf te nemen in plaats van achteraf, wanneer de afhankelijkheid is ingetreden", zegt Pierre-Emmanuel Bercegeay, oprichter van OuiHelp, een bedrijf dat gespecialiseerd is in thuishulp voor afhankelijke bejaarden. Een van de sleutels is dat mantelzorgers beter moeten begrijpen en aanvaarden wat mogelijk en noodzakelijk is om hun dierbaren te ondersteunen. Het risico om te vallen wordt namelijk vergroot door zowel interne factoren (ziekte, verminderde fysieke capaciteiten, behandeling, enz.) als externe factoren, zoals uitglijden buiten of in de huiskamer.

Aanpassing van uw huis om de risico's te beperken

Valpartijen thuis houden vaak verband met een inadequaat ontwerp van de woning. Het aanpassen van een woning begint dus met het veranderen van een badkuip in een douche. Gladde voorwerpen verwijderen, een verlicht pad aanleggen om 's nachts de weg te vinden: deze maatregelen kunnen doorslaggevend zijn. Voor een optimale ondersteuning kan een beroep worden gedaan op de diensten van een ergotherapeut, een specialist die de inrichting van de woning heroverweegt om de voorwaarden te scheppen voor langdurige thuishulp.

Gebruik van een loophulpmiddel

Bewustwording is de sleutel om van steun te kunnen profiteren. Erkennen dat je hulp nodig hebt om je te verplaatsen is een eerste stap om je leven te redden. Gemaakt van hout, metaal, Engels... de wandelstok wordt al eeuwen gebruikt. Hoewel het slechts met één hand te hanteren is, heeft het het nadeel dat het bij elke stap moet worden opgetild en is het dus van nature een intermitterende oplossing. In de afgelopen decennia zijn andere hulpmiddelen verschenen, zoals looprekken (gadot, stand, rollator, enz.) of met wielen (rollators, looprekken). Deze oplossingen verbeteren in hoge mate het evenwicht, maar hebben het nadeel dat zij twee valide bovenste ledematen vereisen en een volume hebben dat hen verhindert in kleine ruimten te worden gebruikt. Deze vaststelling leidde in 2018 tot de lancering van een derde manier, die de kwaliteiten van de rollator en de wandelstok combineert: de Wheeleo. De eerste vierpoot wandelstok met wielen, een echte éénhandige rollator, het gebruik ervan beperkt het risico op vallen aanzienlijk, door het aanbieden van een nieuwe wandelervaring.

Oproep voor gepersonaliseerde hulp

Als preventieve maatregel kan, indien het risico aanzienlijk is, een optie voor kwetsbare mensen zijn om menselijke ondersteuning te krijgen. Een bedrijf voor thuishulp kan waardevolle steun bieden aan een persoon wiens fysieke mogelijkheden afnemen. Pierre-Emmanuel Bercegeay legt uit: "De thuiszorgassistent kan allerlei taken uitvoeren, à la carte: boodschappen doen, de persoon begeleiden naar medische afspraken in het bijzonder, 's morgens en 's avonds komen om te helpen bij het opstaan en naar bed gaan, of, samen met anderen, 24 uur per dag hulp bieden. Afhankelijk van de situatie van de betrokkene kan het een waardevolle steun zijn naast de vele andere vormen van bijstand die beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over de Wheeleo: zie hier.

Referenties:
[1] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-04/referentiel_concernant_levaluation_du_risque_de_chutes_chez_le_sujet_age_autonome_et_sa_prevention.pdf
[2] https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/02/pages-de-1025-1040.pdf
[3] HAS : Preventie van valongevallen bij ouderen - Aanbevelingen; november 2005


0 opmerkingen

Laat een reactie achter: