Startpagina / Contest rules

Wedstrijdsregels

ARTICLE 1 - ORGANISATIE VAN HET SPEL

InnoRehab waarvan de hoofdzetel gevestigd is Avenue des Combattants, 93a, 1340 Ottiginies in België, organiseert een gratis spel zonder aankoopverplichting getiteld: ≪ Contest, ter gelegenheid van onze aanwezigheid op de Autonomic Bordeaux beurs die zal plaatsvinden op 22 maart 2023 en 23 maart 2023 in Parc des Expositions Bordeaux (Hal 3). Het Wheeleo® team biedt u de kans om een Wheeleo® te winnen! ≫, volgens de voorwaarden beschreven in dit reglement.

Deze actie wordt niet georganiseerd of gesponsord door Facebook en Instagram.

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Dit gratis spel staat open voor elke fysieke persoon, met een geldig e-mailadres, en woonachtig in een land van de Europese Unie.

Het spel is onderworpen aan de regels van de Belgische wet die van toepassing is op spelen en wedstrijden.

Elke deelnemer die minderjarig is, moet echter vooraf toestemming krijgen van een van zijn/haar ouders of wettelijke voogd om aan het spel deel te nemen. Het organiserende bedrijf kan elke minderjarige deelnemer vragen om een bewijs van deze toestemming en, indien nodig, een deelnemer diskwalificeren die geen bewijs van deze toestemming kan overleggen. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor een andere winnaar te trekken als een eerste winnaar, indien deze minderjarig is, niet in staat is voldoende bewijs van deze toestemming te leveren.

Het enkele feit van deelname aan dit spel impliceert de zuivere en eenvoudige aanvaarding, zonder voorbehoud, van deze regels.

artikel 3 - DEELNAME-MODALITEITEN

Dit spel vindt plaats op Facebook en Instagram van woensdag 22 maart 2023 om 9.00 uur tot maandag 27 maart 2023 om 23.00 uur.

Deelname aan het spel vindt plaats :

- Ofwel op Instagram; door een reactie achter te laten onder de wedstrijdpublicatie, door de "wedstrijd" publicatie en de post die je het leukst vindt te liken en door je te abonneren op de pagina. Aan deze drie voorwaarden moet worden voldaan om de inzending te accepteren.

- Of op Facebook; door een reactie achter te laten onder de publicatie van de wedstrijd, door de publicatie "wedstrijd" te liken en door u te abonneren op de pagina. Aan deze drie voorwaarden moet worden voldaan om de inzending te accepteren.

Het is toegestaan dat een persoon deelneemt aan zowel de Facebook-publicatie als de Instagram-publicatie, waardoor hij/zij twee deelnames kan tellen.

Er is slechts één deelname op Facebook en één deelname op Instagram per persoon en per gezin - dezelfde naam, hetzelfde e-mailadres of Facebook-ID of Instagram-ID - toegestaan gedurende de gehele wedstrijdperiode.

Omdat het spel toegankelijk is op het Facebook- en Instagram-platform, zijn Facebook en Instagram in geen geval verantwoordelijk voor eventuele ruzie in verband met het spel. Facebook en Instagram zijn geen organisator of sponsor van de operatie. Facebook en Instagram kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de wedstrijd.

artikel 4 - AANWIJZING VAN WINNAARS

Een willekeurige trekking zal 1 winnaar aanwijzen onder de deelnemers die aan alle voorwaarden van dit reglement voldoen.

De winnaar wordt binnen 24 uur na de trekking gecontacteerd om de aard van de gewonnen prijs en de voorwaarden om ervan te profiteren te bevestigen. Elke winnaar die niet binnen 48 uur na de kennisgeving van zijn of haar prijs reageert, wordt geacht deze te hebben verspeeld en de prijs wordt toegekend aan een nieuwe winnaar.

ARTIKEL 5 - PRIJS

Het spel heeft de volgende prijs. De winnaar ontvangt de volgende prijs:

- 1 WHEELEO V2

- Levering bij de winnaar thuis in een land van de Europese Unie.

artikel 6 : BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID

De prijzen kunnen niet worden geruild voor hun geldwaarde of voor een andere prijs.

De verantwoordelijkheid van het organiserende bedrijf is strikt beperkt tot de levering van de geldig gewonnen prijs. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor de actie in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat het hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Er kan geen schadevergoeding worden geëist. Deze wijzigingen kunnen echter wel vooraf met alle passende middelen worden aangekondigd, onder meer via de website van het organiserende bedrijf, zijn Facebook-pagina en zijn Instagram-account.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor de mogelijkheid tot deelname aan het spel tijdelijk op te schorten indien het, of zijn eventuele hostingprovider, de continuïteit van de voor het verloop van het spel noodzakelijke dienstverlening niet langer kan garanderen.

Deelname aan het spel impliceert kennis en acceptatie van de kenmerken en beperkingen van internet, met name wat betreft de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering en de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren. Het organiserende bedrijf garandeert niet dat de sites en/of het spel ononderbroken zullen functioneren of vrij zullen zijn van computerfouten, noch dat geconstateerde gebreken zullen worden verholpen.

In het geval van een technische storing in het spel behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om, indien nodig, de spelsessie waarin deze storing zich voordeed, ongeldig te verklaren en/of te annuleren.

Daarom wordt geen enkele claim geaccepteerd. Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gegevens met betrekking tot de inschrijving van een deelnemer niet aankomen om redenen waarvoor het bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gesteld (bijvoorbeeld problemen met de internetverbinding door toedoen van de gebruiker, een kortstondige storing van onze servers om welke reden dan ook, enz.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade (persoonlijk, fysiek, materieel, financieel of anderszins) die voortvloeit uit de deelname van een speler aan het spel.

De organiserende onderneming is niet contractueel of wettelijk aansprakelijk voor handelingen in verband met de fysieke overdracht van de prijs.

artikel 7 - IDENTIFICATIE VAN WINNAARS EN ELIMINATIE VAN DE DEELNAME

De deelnemers stemmen in met de verificatie van hun identiteit. Niet-naleving van deze regels en elke vorm van fraude of poging tot bedrog, ongeacht de gebruikte methoden, leidt tot uitsluiting van deelname.

artikel 8: AANVRAGEN

Op straffe van uitsluiting, waarbij het poststempel als bewijs geldt, moeten alle klachten, met name over de trekking, het resultaat en de levering of ontvangst van de prijs, binnen 45 dagen na afloop van het spel naar de organiserende onderneming worden gezonden. Na deze termijn wordt geen enkele klacht aanvaard.